روز آنلاین - RoozOnline.net

انقلابی دموکراتیک و ملی


پرویز هدایی


«انقلاب کنونی، انقلابی ملی و در امتداد انقلاب مشروطه است»(جواد طباطبایی)


«بیش از ۳۰۰ تن از زنان ایران در حالیکه بسیاری از آنان تپانچه‌ای در آستین خود مخفی کرده بودند، در مجلس حاضر شدند و آمادگی خود را برای جنگ با روسیه اعلام کردند.


درود بر شرافت شما زنان ایران، بعید است کسی با این ملت مهنت زده آشنا باشد و مهر ایرانیان را بدل نگیرد و با آرمان آنان همدلی نکند، …. سرزمین کوروش روزگار شومی پیدا کرده »(مورگان شوستر، حقوق دان امریکایی، در پاسخ به دفاع زنان ایران از او و ماندنش در ایران، سال ۱۹۱۱)


دفاع از زادگاه، عشق به مردمانی که با آنها بزرگ شده، زندگی کرده، تجارب و علائق و فرهنگ و تجربیات سیاسی اجتماعی مشترک داشته‌ایم، جزیی از طبیعت و سرشت هر انسان اجتماعی است. و همین علائق مشترک ملی …


ادامه مطلب را اینجا بخوانید.