روز آنلاین - RoozOnline.net

راه نجات ایران!


مریم رئیس دانا


تنها راه نجات ایران یک چیز است و آن خود ایران است.
باید تا توان داریم از فرهنگ ایران بنویسیم، به فرهنگ باشد روان تندرست.
درست و دقیق به مصرع بالا فکر‌کینم و تا پای جان برایش وقت بگذاریم.
روان ما، روان ایران وقتی تندرست خواهد شد که به فرهنگ باشد با فرهنگ باشد.
فرهنگ از ما رفته است.
شهردار با کلت زنش را در حمام می‌کشد.
فیلمسازان ما را می‌کشند.
پدران و برادران سر دختران و خواهران را با داس قطع می‌کنند.
بچه‌های ما خودکشی می‌کنند، خودکشی قتل محسوب می‌شود.
همان‌طور که گریز هزاران نفری ملتی از جنگ جنایت محسوب می‌شود.
دخترکان ما در خیابان و مترو به قتل می‌رسند.
زن زمانی در ایران تا مقام پادشاهی رسید، اما بس خار و خوار گشته‌ایم.
باید این اوضاع را درست کنیم.
باید مدام کتاب‌ها و آثار فرهنگیان را میان خود منتشر کنیم و بخوانیم ‌‌توضیح و تفسیر دهیم تا از دست نرویم. دریغ است که ایران ویران شود
راه نجات ایران توسعه محتواست. باید زبان فارسی را دوست داشت و در ترویج آن کوشید، بخصوص و حتا بیشتر ایرانیان دور از ایران. تلاش کنید فرزندان‌تان فارسی را بنویسند و بخوانند. دلخوش نباشید که چند کلمه فارسی بلد هستند بلغور کنند.
مصلحت و منفعت ما در ملیت ماست.
ایده ایران باید میان مردم برود تا مصلحت و‌منفعت ملی شکل‌بگیرد.
به تلگرام بروید و از صفحات پر تلاش استادان بهره‌مند شوید.