روز آنلاین - RoozOnline.net

راستی چه می‌شد؟

مریم رئیس دانا

چه می‌شد اگر به جای مظفرالدین، که با حیوان جماع می‌کرد، تاج‌السلطنه پادشاه ایران می‌شد؟

تاجی یکی از ۴۲ فرزند ناصرالدین شاه بود. به ادبیات، موسیقی، نقاشی، و فلسفه علاقمند بود. آرزو داشت  وزیر می‌بود و مسیر پیشرفت ایران را محقق می‌کرد.

با چه درد و اشکی از جهالت زنان عصر خود می‌نویسد، حتا از مادرش که بسیارمتعصب، مذهبی و بی‌سواد بود. همین مادر که خود در خیلی جوانی همسر شاه شده بود به اصرار می‌خواهد تاجی را در هشت سالگی شوهر بدهد. از مادر اصرار، از پدر (شاه) انکار. شاه حتا «متغیر می‌شود» و می‌گوید این خیلی بچه است باید صبر کنید.

 

آرزو داشت زنان ایران عصر قاجاری چون زنان آمریکایی و فرانسوی حجاب از سر بر می‌داشتند، تحصیل می‌کردند و کنار مردان برای ساختن خود، خانواده و مملکت بیرون از خانه کار می‌کردند.

کتاب خاطرات او در صد و سی و دو صفحه به همراه یادداشتی به عنوان معرفی کتاب در قالب پی دی اف منتشر شده است.