روز آنلاین - RoozOnline.net

راز چین و چروک های من

مریل استریپ

من هرگز صورتم را جراحی پلاستیک نمی کنم. هرگز به جراحان اجازه نمی دهم چین و چروک های پیشانی ام را از بین ببرند، زیرا آنها نتیجه ی به شگفت آمدن من از زیبایی های زندگی هستند. همین طور, چروک های دور دهانم را که نشان می دهد که چقدر خندیده ام و چقدر بوسیده ام؛ حتی سیاهی لکه های زیر چشمانم را چون پشت آنها خاطرات غمم را پنهان می کنم و گریه می کنم.

آنها بخشی از من هستند و من زیبایی آنها را دوست دارم …
من ویژگی های صورتم را حفظ می کنم زیرا آنها نشانگر تجربیات زندگی من هستند.