روز آنلاین - RoozOnline.net

دوچهره از میان هزاران!

مجید بهشتی

دو همکار حرفه ای رادیو وتلویزیون مریم خموش و فریدون فرح اندوز.این عکس یک معیار برای انتخاب نیروی انسانی و همکار شدن در رادیو و تلویزیون های فارسی زبان است چه در داخل ایران در رژیم آخوندی و چه در خارج از ایران که بفارسی برنامه تولید می کنند هیچکدام این معیار را رعایت نمی کنند و نیروی انسانی ماهر و دانا ندارند و الله بختکی و رابطه بازی نیروهای انسانی تولیدی از تهیه کننده و مجری و سازندگان برنامه را مدیرانی از جنس مدیران رژیم آخوندی یعنی بیسواد ها و کار نا آزموده ها را بکار دعوت می کنند، برعکس تلویزیون ملی ایران به ریاست مهندس رضا قطبی . از سال 47 تا سال 73 شمسی همان نسل ها قدیمی در تلویزیون ایران حاکم بودند هنوز سر کله سپاه پیدا نشده و به تلویزیون وارد نشده بودند، حاکم مطلق افراد نسل قطبی و بچه های رادیو و تلویزیون ملی ایران بودند. گرچه بسیاری سال 57 توسط حسودان وبخیلان از اونجا اخراج شدند ولی خیلی ها از دست پاکسازی نجات یافتند و محفوظ ماندند چون اگه اونا رو پاکسازی می کردند باید در تلویزیون و رادیو رو می بستند چون کسی را نداشتند نمونه ها بسیار است.

این دیدگاه رو دارم چون با خدمت در آنجا به عنوان دستیار و تهیه کننده و کارگردان تلویزیونی در جو کار ها بودم. عزیزانی که در عکس هستند و سایر همکاران حرفه ای از دوران دانشجویی قبل از انقلاب از نزدیک در اون فضا بوده و کارکردم فضایی بسیار حرفه ای به تمام معنا در راهرو های تولید و بارمیترا و استودیو ها 11-12-13 و14 و15 در جام جم نفس کشیده و همه ضوابط و شرایط بکار گیری را بخوبی می دانم. اما از سال 73 به بعد همه قدیمی ها بازنشسته شدند یا رفتند و فضای کنونی حکمفرما شده است . تلویزیون های کنونی فارسی زبان خارج از کشور هم مثل بی بی سی فارسی و اینترنشنال با شرایط و ضوابط صدا و سیمای خامنه ای کار می کنند و تامین نیروی انسانی کرده و برنامه پخش می کنند .بدون حضور افراد حرفه ای و کار آمد و مسلط برکار تلویزیون با داشتن تجربه و دانش تلویزیونی نیرو را بکار نمی گیرند .