روز آنلاین - RoozOnline.net

دستاوردهای چهل ساله ” نظام”!

 

مریم رضایی

 

ثروتمندترین کشور دنیا با بیشترین منابع دنیا با سرمایه اجتماعی قشر جوان را به یکی از فقیرترین با بی ارزشترین پول و ناامیدترین مردم دنیا تبدیل نمودن

عجب هنری میخواهد

زنانی که زمان رضاشاه به اجبار هم راضی نمیشدند چادر از سر بردارند را تبدیل کرده اند به محرک ترین و پر آرایش ترین زنان دنیا، که با زور هم راضی به رعایت حجاب نیستند، واقعا چه هنر زیبایی

معتقد ترین مردم شیعه دنیا را تبدیل کردن به بی اعتقادترین مردم که حتی یک کلمه در مقابلشان نمیتوان از دین و خدا پیغمبر و امام زمان سخن گفت، واقعا هنر میخواهد

مجبور کردن مردم به خرید خودرو داخلی با 15 برابر قیمت واقعی هنر میخواهد

نام بانکداری اسالمی را داشتن و بیشترین ربا در بین بانکهای دنیا را دادن و گرفتن هنر میخواهد

این همه فساد داشتن و دم از اسالم و قرآن و امام زمان زدن و طرفدار پیدا کردن در بین یک عده هنر میخواهد، افرین چه هنر زیبایی

جان ملت را به لب رساندن و صدای همه را خفه کردن به نحوی که کسی وقت و نای اعتراض کردن هم ندارد، عجب هنر زیبایی

مردم فقیر را به روزه گرفتن دعوت کردن و میلیارد میلیارد اختالس کردن و سپس دم از عدالت علی زدن هنر میخواهد

مردم را تشویق به شعار مرگ فرستادن به اروپا و آمریکا کردن، و فرستادن فرزندانت در همان کشورها هنر میخواهد

پیام عاشورا را در ذهن مردم محو کردن و عزاداری را محدود کردن به لباس سیاه پوشیدن و گریستن و لعن فرستادن به یزید هزار سال قبل هنر میخواهد

مواد مخدر را تریلی تریلی وارد کردن و دستگیر کردن آخرین حلقه که جوانانی هستند که گوشه خیابان جان میدهند تا فقط نام قانون حفظ شود هنر میخواهد

بیمارستان خصوصی داشتن برای خودشان و فرستادن مردم دم صندوق تا با استرس پول بشمارند هنر میخواهد!
سکه ی 30 میلیونی دیگه بهار آزادی نیست؛

خزان رویاهای یک ملته،
عرق شرم پدرهاست،
روی خجالت زده ی مادر هاست،
کشتی به گل نشسته ی آرزوی بچه هاست،
اشک های یواشکی دختر هایی هست که جهیزیه شون هیچوقت جور نمیشه،
غرور شکسته شده ی پسر هایی هست که شرمنده ی باباهاشون هستن،
درد دل ، بغض تو گلوست،
سکه ۳۰ میلیونی و دالر ۵۰ هزار تومنی یعنی ازدواج تعطیل،
زندگی تعطیل،
کار تعطیل،
خوشی تعطیل،
آرامش تعطیل و….
سکه ۳۰ میلیونی و دالر ۵۰ هزار تومنی

یعنی،مرگ تدریجی نیم قرن رویا یک ملت و جامعه ….

*مدیونی اگه فکر کنی یک موردش دروغه*.