روز آنلاین - RoozOnline.net

در آوازهایت چه داری؟

در آوازهایت چه داری؟


گلرخ محمدی


“تا جهان من بیا”

کتی-زری-بلیانی

تعداد صفحات ۲۳۱

قیمت 15£برشی از شعر «عاشقانه‌ام ایران”


…سرزمین‌ پرغرورم که با درد گم‌شدی

مثل تصویرهای بی‌سر

در عکس‌‌های کودکی

در رویاهایت، در آوازهایت چه داری

در اشک‌ شور چشم‌هایت چه داری

رستمِ  کوچیده از قصه‌های پهلوانی

آرش، نشانی از روزهای جوانی

کوه‌هایت شکل بلندای

قدکشیدن در خیالی سرشار

رودهایت تصویری از زیستنی پربار