روز آنلاین - RoozOnline.net

حیف نیست در بهار…

ارغوان جهان مهین


دیدم با پولم هیچ کاری نمیتونم بکنم رفتم دندانپزشکی و عکس نوشت و یه عصب‌کُشی یا کِشی داشتم و دوتا هم سطحی پر کردن


حالا شانس ما یه دکتر خوشتیپ و آقایی است که نگو ولی نمیشه مکالمه دو طرفه داشت چون همیشه دستش تو دهن منه و فقط خودش حرف میزنه منم هر جوریه با زبان اشاره کم نمیارم!


حتی در باب بحث پهلوی به عنوان گذار از ج. ا


در سومین جلسه گفت چرا همیشه مشکی می پوشی؟ گفتم من از شما میپرسم چرا مشکی میپوشم؟


واقعا نمیدونستم چرا


بعد اومدم تو کمدم را ورق زدم هر چی کت و شومیز و پیرهن و مانتو و پالتو بود همه مشکی نهایتا دوتا سورمه ای و زغالی هم داشتم.

چرا آوردن رنگ تو زندگیم اینقدر برام سخت بوده نمیدونم ولی میخوام برم یه تلاشی بکنم ببینم رنگی بپوشم چه شکلی میشم!


دکتر خوشتیپ داشتن هم دردسره تازه بهش گفتم قبل از عید کار دندونم را تموم کن گفت حیف نیست تو بهار نبینمت!