روز آنلاین - RoozOnline.net

تولدی دیگر


بیتا ملکوتی


هر بار شعری از من به زبان دیگری ترجمه می‌شود، احساس می‌کنم که در سرزمینی دیگر و با زبانی دیگر دوباره متولد شده‌ام.


خانم مژده بهار عزیز، به تازگی نسخه کاملتری از مجموعه اشعار زنان معاصر ایران به زبان انگلیسی ترجمه کرده‌اند که توسط نشر میج در آمریکا منتشر شده است. شعرهایی از بیش از صد شاعر زن ایرانی از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۳ در این مجموعه گردآوری شده‌اند. سه شعر از من هم در این مجموعه آمده. طرح جلد، کیفیت چاپ و شکل کتاب که در نهایت سلیقه و زیبایی است را خیلی دوست دارم. «آوای زاغ بور» کتاب فوق‌العاده‌ای است، نتیجه تلاش و زحمت مدام مژده جان بهار، از یاران شعر و زبان فارسی. خانم بهار عزیزم، به سهم خودم از این کار ارزشمند شما بی‌نهایت قدردان و سپاسگزارم. قلمتون جاری و جاوید…