روز آنلاین - RoozOnline.net

برای تو آرمیتا

تهمینه مفیدی

 

 

برای تو آرمیتا، که در تمام این مدت حتی یک لحظه، یک لحظه از یادت غافل نشدم. برای تو که در تمام این مدت حتی دستم نمی رفت کلمه ای در موردت بنویسم. بس که هجوم تلخی زیاد بود و نفس کشیدن را سخت می کرد. برای تو آرمیتا که تمام شب های طولانی این روزها با تو حرف می زدم. برای تو آرمیتا که مادر و پدرت از فرط استیصال آب شدند تمام این روزها. برای تو آرمینا که آمدنت قلب یک ملت را خوشحال کرد حالا تو خواهران و مادران بسیار در این دیار داری. آمدنت مبارک تمام عزیزانت و ما.