روز آنلاین - RoozOnline.net

بازگشت به برلین!


مهشید زمانی


مشکل از آنجایی شروع شد که عکس مهساو دیگر جاوید نامان و پوستر زن،زندگی،آزادی را با عکسها و پوسترهای تبلیغاتی برای این و آن شخصیت و حزب جایگزین کردیم. گرفتاری از وقتی آغاز شد که کوشیدیم چهره انقلابمان را با چهره های پیشنهادیمان برای رهبری اپوزیسیون جایگزین کنیم و انقلاب نیمه کاره مان را به کمپین انتخاباتی تبدیل کردیم! و این شد که دیگر نتوانستیم حماسه برلین رارقم بزنیم! هنوز هم دیر نیست برای برگشتن به زن_زندگی_آزادی و به #مهسا_امینی ! هنوز هم دیر نیست برای بازگشت به #برلین!


کافی است یادمان بیاید حرف پدر جاوید نام مهسا( ژینا) را: «نام تو رمز خواهد شد ». رمز نام اوست! آنقدر بگوییم و‌ بنویسم که دیگر یادمان نرود که دیگر این اشتباه را تکرار نکنیم، که دیگر مسیر را گم‌ نکنیم: ژینا مهسا ژینا مهسا ژینا مهسا ژینا مهسا ژینا مهسا ژینا مهسا ژینا مهسا ژینا مهسا…