روز آنلاین - RoozOnline.net

اِوا مندز‌:‌ نماد شجاعت

evamendesدر حقیقت این‌که می‌بینم زنان ایرانی با تمام شجاعتشان، جانشان را در دست می‌گیرند تا علیه یکی از کثیف‌ترین رژیم‌های تاریخ بشری اعتراض کنند، نفسم در سینه حبس می‌شود.

رژیم اسلامی ایران اینترنت را قطع کرده، نیروهای سرکوب را مستقر کرده و به وحشیانه‌ترین عملیاتی دست زده که در تمام این ۴۳ سال سرکوب، خفقان و خشونت به آن متوسل شده بود.