روز آنلاین - RoozOnline.net

انتخاب مهم برای جهان

امیرممبینی

به گفته محققان دانشگاه اومئو، جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، نه تنها برای مبارزه زنان در ایران مهم است، بلکه اهمیت بسیار بیشتری دارد.

این مبارزان نه تنها برای زنان و برای مردم ایران، بلکه برای بشریت در سراسر جهان اهمیت دارند.
لیندا برگ، قوم شناس و دکترای مطالعات جنسیتی، می گوید:
برای همه ما مهم است که از این مبارزه حمایت شود.
او یکی از بنیان‌گذاران شورای ملی صلح ایران است که متشکل از نویسندگان، هنرمندان، وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران است و در کانون مدافعان حقوق بشر که به زندانیان سیاسی وکلای مدافع ارائه می‌کند، مشارکت دارد. او بارها به خاطر مبارزاتش دستگیر و زندانی شده و از سال ۱۳۹۵ در زندان اوین تهران به سر می‌برد. در توجیه کمیته جایزه نوبل آمده است:
“به خاطر مبارزه او علیه ستم بر زنان در ایران و مبارزه او برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه”.

این به چند دلیل انتخاب خوبی است. محققان دانشگاه اومئو بر این باورند که انتخاب نرگس محمدی از چند جنبه به خوبی قابل توجیه است. انتخاب برندگان نوبل ابتدا توجه را به مبارزه برای حقوق و آزادی زنان به عنوان یک موضوع مهم صلح جلب می کند. اعتراضات در ایران با شعار «زن-زندگی-آزادی» جالب توجه است زیرا حقوق زنان به وضوح به عنوان موضوعی مطرح شده است که نه تنها مربوط به زنان، بلکه مربوط به آزادی کل جامعه است.
الیزابت اولیویوس که دانشیار علوم سیاسی است و درباره قدرت و جنسیت در رابطه با صلح و ایجاد صلح تحقیق می‌کند، می‌گوید حقوق زنان یکی از جنبه‌های مهم یک جامعه خوب و صلح‌آمیز است. این امر به ویژه مهم است زیرا جهان در حال حاضر در زمان افول نسبتاً چشمگیر دموکراسی در سطح جهانی است. او تاکید می کند که مطالعات زیادی در زمینه تحقیقات صلح و درگیری وجود دارد که بر اساس روش های مختلف، به یک نتیجه اشاره می کند – اینکه جوامع برابرتر خشونت کمتری دارند. دولت در جوامع برابرتر تمایل کمتری به رفتارهای تهاجمی و خشونت آمیز هم علیه سایر کشورها و هم علیه جمعیت خود دارد. ثانیاً، انتخاب برندگان جوایز توجه را به مقاومت مردم در برابر حکومت استبدادی جلب می کند که زندگی و آزادی مردم را محدود می کند. الیزابت اولیویوس می‌گوید: این امر به‌ویژه مهم است زیرا جهان در حال حاضر در زمان افول کاملاً چشمگیر دموکراسی در سطح جهانی است، جایی که بخش بزرگ‌تر و بزرگ‌تری از جمعیت جهان در دولت‌های مستبد زندگی می‌کنند. او به گزارش سال جاری دموکراسی از موسسه انواع دموکراسی (V-Dem) در دانشگاه گوتنبرگ اشاره می کند که نشان می دهد بیش از نیمی از جمعیت جهان اکنون تحت رژیم های استبدادی زندگی می کنند، در حالی که تنها 13 درصد از جمعیت جهان در لیبرال زندگی می کنند. دموکراسی هایی که حقوق و آزادی های مدنی در آنها رعایت می شود. – این بدان معناست که سطوح دموکراسی در جهان به همان سطح قبل از پایان جنگ سرد بازگشته است. بنابراین چندین دهه پیشرفت دموکراتیک پاک شده است. الیزابت اولیویوس می‌گوید بنابراین، فکر می‌کنم توجه به مبارزه مردم علیه حکومت استبدادی و سرکوب دولتی اهمیت ویژه‌ای دارد محقق لیندا برگ موافق است که انتخاب برنده جایزه نوبل موجه است و به مراتب بیشتر از آزادی زنان در ایران است: – این جایزه به اهمیت نرگس محمدی و جنبش بسیار مهم ایران که او نماینده آن است، می پردازد. شهامتی که برای مبارزه بدون خشونت علیه ستم زنان، برای آزادی برای همه لازم است، امیدی را در جهانی مملو از خشونت و تحقیر القا می کند. این فعالان نه تنها برای زنان، برای مردم ایران، بلکه برای بشریت در سراسر جهان اهمیت دارند. او می گوید که حمایت از این مبارزه برای همه ما مهم است. لیندا برگ در تحقیقات خود بر مبارزه فعالان فمینیست در و علیه یک دولت استبدادی (نیکاراگوئه) تمرکز کرده و حجاب را به عنوان یک نماد سیاسی مورد مطالعه قرار داده است. این جایزه صلح چقدر بر رژیم ایران تأثیر دارد؟ – در تحقیقات من در مورد مبارزه جنبش های اعتراضی علیه یک رژیم استبدادی، مشخص است که چگونه فشار خارجی منجر به آزادی منتقدان رژیم شده است که تبعید شده و تابعیت خود را از دست داده اند. این قیمت ممکن است تاثیر زیادی بر رژیم ایران نداشته باشد، اما بستگی به نحوه عملکرد جامعه بین‌المللی دارد.

نقاشی صفحه اصلی از پابلو پیکاسو