روز آنلاین - RoozOnline.net

آنچه می خواهیم


پیام فائزه هاشمی به همایش گفتگو برای نجات ایران


من فائزه هاشمی یک شهروند مسلمان و دگراندیشم.


حقیقت، عدالت و آزادگی پایه افکار و اعمالم است.


با مروری به شعارهای انقلاب، در شرایط امروز کشور، به حسرت بزرگی می‌رسیم. چه فکر می‌کردیم و چه شد؟

چگونه است که ایران ما در طول تاریخ با همه مبارزات و انقلاب ها به سامان نرسیده و هر دفعه وضعیت به گونه ای می‌شود که افسوس بر گذشته تکرار می‌شود.

هم اکنون نیز پس از فرصت سوزی‌ها و تحمل هزینه‌های بسیار باز سئوال این است که چه می‌خواهیم و برای نجات ایران چه باید کرد؟


۱- آنچه که می‌خواهیم:

– آشتی دادن اراده انسانی و اراده الهی
– ارزش برای خرد، فکر، اندیشه، ذوق و هنر
– درک نوین از انسان و مطالبات امروزی او
– توجه به نظم طبیعی
– جایگزینی دین شخصی به جای دین حکومتی
– سیاست خارجی متعادل و متوازن بر پایه اصول دیپلماسی به جای میدان
– ارتباط با همه کشورهای جهان
– بهسازی ساختارهای حکومتی،
– قوه قضائیه مستقل،
– رفع کلیه تبعیض‌های جنسیتی، عقیدتی و نژادی
– لغو اعدام و مجازات‌های غیرانسانی
– رعایت آزادی بیان، ادیان، پوشش
– برگزاری انتخابات آزاد
– مبارزه با انواع فساد
– مدیریت متخصصان
– شایسته سالاری و چرخه نخبگان
– حذف امتیازات ویژه و رانت‌ها
– و در نهایت؛ آزادی، برابری، عدالت، قوی شدن از طریق رعایت حقوق مردم و پایبندی به اصول توسعه‌ی همه جانبه و بالاخره حکمرانی خوب برای نجات مردم، ایران، دین و انقلاب


۲- و اما چه باید کرد؟

-ادامه مبارزات مدنی
-تقویت همبستگی و تلاش برای:


یک- آزادی کلیه زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی


دو- برگزاری رفراندوم برای ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌های فعلی کشور شامل:
-روابط خارجی،
-حوزه دینی،
-موضوعات زنان،
-آیا کشور به رهبر نیاز دارد؟
-برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و غیره


سه- برگزاری انتخابات آزاد
چهار- و در نهایت شروع به حکمرانی خوب بر اساس حاکمیت قانون.


فائزه هاشمی
زندان اوین