روز آنلاین - RoozOnline.net

آرزوی عشقی چنین

جمهوری اسلامی قاتل پور احمد گلشیفته فراهانی مرگ تو را باور ندارم.‌ تمام جانم با مهرانه همسرت است. هر گاه به عشق فکر می‌کردم یاد تو و مهرانه می افتادم؛ که چطور با این همه عشق سال‌ها کنار هم زندگی کردید. تو خودکشی نکردی کیومرث، که جمهوری اسلامی تو را ذره ذره کُشت. به قتل رساند. مهرانه…مهرانه…مهرانه‌ای کاش بودم و فقط کنارت می نشستم. که این درد، کمرشکن است.‌ تسلیت به هنر. تسلیت به مجید و رویاهای کودکی، تسلیت به ملت ایران